• slide_id-332019
      -

Veiligheidsprotocol Runxperience


Runxperience verzorgt de trainingen zo veilig mogelijk. Iedere trainingsgroep wordt begeleid door een professionele trainer. De veiligheid van lopers, trainers en andere weggebruikers heeft onze hoogste prioriteit. In dit protocol beschrijven wij afspraken en procedures die de kaders vormen van een zo veilig mogelijke training, of het nu gaat om wandelen of hardlopen.

Het begrip veiligheid heeft hier zowel betrekking op de algemene verkeersveiligheid tijdens de training, als de gezondheid van de individuele loper tijdens de training.

 

Runxperience hecht grote waarde aan het uitvoeren van de afspraken en procedures die genoemd worden in dit protocol. Uitvoering ervan is een taak en verantwoordelijkheid van de trainers èn de lopers! 

 

Trainers

-           De trainer van een trainersgroep is duidelijk herkenbaar aan de door Runxperience verstrekte kleding.

-           De trainer van een hardloopgroep is opgeleid en bevoegd om aanwijzingen aan de lopers in de groep te geven in het belang van de algemene verkeersveiligheid en individuele gezondheid.

-           De trainer van een groep heeft een mobiele telefoon bij zich om in geval van nood hulpdiensten (via 112) zo snel mogelijk te kunnen bereiken.

-           De trainer heeft een coördinerende rol in geval van calamiteiten.

 

Lopers

-           De lopers in de hardloopgroep volgen, in het kader van hun gezondheid en algemene verkeersveiligheid, de aanwijzingen op van de trainers die gegeven worden.

-           Als er in het donker wordt gelopen, heeft elke loper de plicht om voldoende zichtbaar te zijn door reflecterende voorzieningen (bijvoorbeeld in de vorm van een hesje) te dragen.

-          De lopers dienen zich aan de verkeersregels te houden.

-           In groepsverband wordt, waar en wanneer mogelijk, aan de rechterkant van de weg gelopen, dit ter beoordeling van de trainer. Zo lopen we met het overige verkeer mee in plaats van tegen het overige verkeer in. We lopen zoveel mogelijk 2-aan-2, zodat het overige verkeer de ruimte krijgt om de groep te passeren. Als daar noodzaak toe is zal op aanwijzing van de trainer achter elkaar worden gelopen met voldoende tussenruimte tussen de lopers onderling.

 

Algemeen

-           Als deelnemer in een hardloopgroep waarschuw je elkaar op gepaste wijze voor andere verkeersdeelnemers en obstakels op de weg/stoep.

-           Informeer altijd direct de trainer indien er zich tijdens de training omstandigheden voordoen die een (verkeers)veiligheids- of gezondheidsrisico kunnen vormen.

-           Tijdens de trainingen is lopen met oordopjes niet toegestaan om te voorkomen dat aanwijzingen of andere verkeersdeelnemers niet gehoord worden.

-           Blijf altijd in de groep tijdens duurlopen en tijdens het in- en uitlopen bij bijvoorbeeld intervaltraining. Lukt dat niet, informeer dan altijd de trainer.

-           Informeer de trainer voorafgaand aan de training over eventuele persoonlijke gezondheidsbeperkingen die tijdens de training een verkeersveiligheids- of gezondheidsrisico kunnen vormen. Indien de trainer het risico te groot inschat dan kan zij/hij je dringend adviseren niet deel te nemen aan de training.

-           Indien bij een onverhoopte calamiteit een loper wenst dat iemand van het thuisfront hierover zo snel mogelijk wordt geïnformeerd, dan dient hij/zij daarvoor een identificatieplaatje of een zogenaamde SOS-coin zichtbaar te dragen.

-           Indien een loper(s) voortijdig de training wil verlaten, meldt hij/zij zich af bij de trainer en wordt de trainer geïnformeerd over de reden van het voortijdig vertrek. Indien de reden van vertrek te maken heeft met de gezondheidstoestand van de loper(s), wordt door de trainer de afweging gemaakt of de betreffende loper(s) alleen dan wel onder begeleiding terugkeert naar de locatie waar vandaan vertrokken is.

-           Negeren van de veiligheidsregels kan voor de trainer aanleiding zijn de loper(s) deelname te ontzeggen of de training te beëindigen.

 

Protocol bij calamiteit

-           Zorg voor je eigen veiligheid en voor de veiligheid van de betreffende loper(s).

-           Een snelle en correcte alarmering is belangrijk. Waarschuw de trainer en/of bel direct 112.

-           Geef zo mogelijk eerste hulp.

-           De trainer heeft een coördinerende rol bij een calamiteit tijdens de training.

-           De trainer informeert de contactpersoon van Runxperience in het geval van serieuze/ernstige incidenten.

 

Protocol bij noodweer

-           Het komt een paar keer per jaar voor dat er noodweer (onweer/zware regenval e.d.) wordt voorspeld tijdens een training, waardoor de veiligheid van de lopers en trainers in het geding kan komen.

Indien hiervan sprake is, zal overleg plaatsvinden tussen de trainer en de trainerscoördinator. Indien één van beiden (of allebei) van mening is dat het onverantwoord is de training door te laten gaan, zal de training worden geannuleerd.

-           Bij zeer warme of koude weersomstandigheden geldt dezelfde procedure als hierboven omschreven. In plaats van het annuleren van de training kan hier besloten worden de training aan te passen (bijvoorbeeld korter en/of minder intensief).

-           Bij annulatie van de training wordt dit via de website, social media of whatsapp-groep kenbaar gemaakt.

-           Indien er tijdens een training onverwacht noodweer optreedt, schat de trainer op dat moment in overleg met de groep het risico van doorlopen in. De trainer besluit om door te lopen of de training te staken.

 

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

 

Het valt nooit uit te sluiten dat er zich onverhoopt een calamiteit voordoet.

-           De leden van Runxperience nemen op eigen risico deel aan de trainingen en evenementen die Runxperience organiseert.

-           Runxperience is verzekerd voor het geval er zich een calamiteit voordoet die Runxperience kan worden aangerekend en heeft daarvoor een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die is toegespitst op een sportvereniging.

 

Vragen naar aanleiding van dit Veiligheidsprotocol kun je stellen aan de directie van Runxperience (info@runxperience.nl)

Wil jij een keer meetrainen?

Kom dan gezellig langs en doe gratis een training mee!

PROEFLES AANVRAGEN